Dödsfall.

Köpman Lorentz Larsson i Malmö har efter några månaders sjukdom avlidit i en ålder av 53 år.
Den bortgångne har varit anställd i olika Malmöfirmor samt som handelsresande. Sedan 1923 var han representant för A.-B. Nissens Manufacturing i Norrköping med distrikt södra Sverige och Gotland. Han var livligt intresserad av yrkessammanslutningarna i sitt fack och han har både inom Södra Sveriges handelsresandeförening och föreningen Sveriges aktiva handelsresande nedlagt ett högt skattat arbete. Han var också stiftare och ordförande i årsföreningen 1887 i Malmö. Inom såväl Frimurare- som Odd Fellowordnarna var han en intresserad och aktiv medlem och försummade sällan att besöka härvarande loger. Såväl där som i köpmannakretsar på ön var han väl känd, och han har här vunnit många vänner, som nu med beklagande mottaga budet om hans död. Närmast sörjes han av maka och en dotter.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Augusti 1940
N:r 198

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *