Dödsfall.

I sitt 84:de levnadsår avled på fredagen smedmästaren Karl Petter Eklund, Tänglings i Etelhem. Den bortgångne har under 45 års tid innehaft smedjan vid Tänglings. Han sörjes närmast av maka och barn.
I en ålder av endast 26 år avled i dag fru Margit Johansson, f. Boberg, härstädes efter en tids sjuklighet. Den i så unga år skördade efterlämnar som närmast sörjande make, konditor Sture Johansson, samt en liten son.
I går avled fröken Ida Maria Andersson, Tingstäde, i en ålder av nära 79 år. Hon sörjes närmast av broder, skogvaktaren Emil Lindskog, Tingstäde.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 Augusti 1940
N:r 178

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *