Den traditionella Svenskbygudstjänsten i Roma

har i dag ägt rum. Trots de försämrade kommunikationerna hade ett stort antal svenskbybor infunnit sig eller ungefär samma antal som under normala tider brukar delta i den årliga samlingen i Roma kyrka och prästgård. Kl. 11 i förmiddags började gudstjänsten — förkortad högmässa — därvid pastor Hoas predikade över 137 Ps. och kyrkoherde Ruhr utförde altartjänsten. Efter själva gudstjänsten talade även kyrkoherde Ruhr, som till text valt nästa söndags episteltext.
Efter gudstjänstens slut samlades byborna till sedvanligt samkväm i prästgårdsparken, där bl. a. förekom sång och musik.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 1 Augusti 1940
N:r 175

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *