Den eldfarliga spriten.

Sprängämnesinspektionen beklagar i brev till stadsfiskal Ullman, att några skärpta föreskrifter rörande handhavandet av rödsprit icke för närvarande kunna åberopas. Med anledning av den sorgliga olyckan på Smittenslund för en tid sedan skrev stadsfiskalen nämligen till sprängämnesinspektionen och efterlyste särskilda föreskrifter för spriten. Av inspektionens svar framgår, att inspektör Westrell i radioföredrag sökt fästa allmänhetens uppmärksamhet på faran av ovarsamt handhavande av sprit, varjämte färghandlarna numera påsätta en särskild varning å varje rödspritsbehållare.
I dessa bränslebristens tider har folk börjat använda alla möjliga bränsleprodukter. Man bör emellertid under alla förhållanden komma ihåg att icke ställa vare sig öppna eller slutna kärl med flytande vätska i närheten av eld, på spisar eller i närheten av annan starkare värme.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 Augusti 1940
N:r 188

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *