436,080 tillsatta platser

är senaste årets resultat av den offentliga arbetsförmedlingen. Socialstyrelsen konstaterar detta i ett nu färdigställt årssammandrag. Samtidigt har gjorts en undersökning av kostnaderna för rikets 29 arbetsförmedlingsanstalter, varvid visar sig att desamma stigit med c:a 340,000 kr. till drygt 2 1/2 milj. kr. Staten har svarat för nära 1,4 milj., medan landstingen, en del städer och c:a 400 andra kommuner hjälpts åt att betala återstoden.
I Gotlands län ha fjolårskostnaderna för offentliga arbetsförmedlingen belöpt sig till 18,989 kr. Staten har bidragit med 10,462 kr., landstinget med 4,225 och kommuner med 900 till de till sammanlagt 15,670 uppgående inkomsterna.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 Juli 1940
N:r 173

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *