Skolornas lek- och idrottsdag på Lojsta slott

blir som förut nämnts lördagen den 28 dennes och samlingen äger rum vid 10-tiden. Någon anmälan behöver ej insändas i förväg. Folkskolinspektör Linnman talar till barnen, folkskollärare Ivar Larsson leder leken, «folkskollärare R. Dahlgren idrotten och folkskollärare Simeon Jakobsson allsången. På festplatsen tillhandahålles mjölk till barnen samt kaffe och läskedrycker för de äldre.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 23 Maj 1938
N:r 117

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *