Mjölkbespisning även vid Södervärn och Hästnäs.

På förslag av vederbörande kommitté beslöt folkskolestyrelsen att från höstterminens början införa mjölkbespisning för barn, som stanna vid skolan under frukostrasterna, vid Södervärns och Hästnäs skolor. Kostnaderna beräknades till 70 á 75 kr. pr månad vid vardera skolan.
Enligt uppgift finns det f. n. vid skolan i Soldathemmet inga barn, som stanna över rasten, varför frågan för denna skola icke nu är aktuell.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Maj 1938
N:r 113

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *