Landsbygden. Vallstena.

VALLSTENA, 4 april.
Riksspelman öst och fröken Ester Jonsdotter spelade i går afton i Vallstena bygdegård och trots det rykande yrvädret som under aftonen rådde, hade inte mindre än ett 120-tal personer infunnit sig till den, charmanta, väckande o. temperamentsfulla ”uppspelningen”. Det blev också en högtidsstund i folkmusikens och den sanna livsglädjens tecken som de besökande fingo sig till livs. Som spelman östs och Ester Jonsdotters musikaftnar vid det här laget är välkända inom vår provins, fordras det inga kommentarer. Det må endast framhållas att publiken även här var stormförtjust och att de båda musikanternas prestationer övergingo allt vad som på området tidigare förekommit härute.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 7 april 1938
N:r 80

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *