Eld i myren.

Gräsbrand på odlingsmyr i Sjonhem.
— Eld utbröt vid halv 3-tiden i går på middagen i en mindre myr i Sjonhem, Apelsmyr, där plöjning med traktor pågick och det torra höga gräset på något sätt blivit antänt och snart stod i ljusan låga, varpå elden snabbt spred sig. Röken syntes vida omkring, man klämtade i kyrkklockorna — vilket dock på sina håll uppfattades som begravningsringning — och folk kom till platsen. Då området på tre håll var omgivet av kanaler, var släckningsarbetet avsevärt underlättat. Vid 5-tiden var elden begränsad och släckningsmanskapet, som uppgick till 50 å 60 man, kunde återigen bege sig hem.
Det av elden avbrända området uppgick till åtta tunnland och bestod uteslutande av gräsbevuxen ark, i stort sett utan träd, varför an ieke kan tala om, att några kador anställdes. Tvärtom torde äl gräsets avbrännande kunna anes i väsentlig grad underlätta det ortsatta plöjningsarbetet på myren.
Under natten ha ett tiotal man ållit vakt för att förhindra, att elen åter skulle komma att flamma upp.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 Juli 1938
N:r 165

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *