Dödsfall.

I dag på morgonen avled i sitt hem i När f. d. folkskolläraren Otto Nordström i en ålder av 81 år.
Nordström var född vid Mickels i Vall och avlade år 1878 folkskollärareexamen. Under åren 1878-80 var han lärare i Kila i Södermanland och i Åby i Östergötland och kom därefter till Gotland som lärare i Guldrupe. Här stannade han emellertid endast ett år och flyttade sedan till När, där han i fortsättningen kom att utöva och fullborda sin lärargärning. Under 39 år — alltså till 1920, då hr Nordström inträdde i pensionsåldern — har han innehaft lärartjänsten vid Närs folkskola.
Men utom denna befattning har han under sin tid i När beklätt så gott som samtliga kommunala förtroendeposter. Bl. a. har han varit kommunalstämmans ordförande, räkenskapsförare i sparbanken och mejeriföreningen, brandstodsuppbördsman, ordförande i valnämnden, taxeringsledamot m. m. Ända till för några år sedan skötte han en del av dessa uppdrag och f. ö. har han varit hela socknens klockarfar, då det gällt att upprätta handlingar av olika slag. Alltid har han varit behjälplig och gamle skolläraren kommer säkert att lämna ett stort tomrum efter sig bland församlingsborna, så uppskattad och omtyckt som han varit. Under sin långa levnad har han aldrig varit sjuk och in i det sista var han pigg och kry.
Som närmast sörjande står en broder i Vall, en brorson, poststations föreståndaren Axel Nordström, När, samt en systerson, boende på fastlandet

Löjtnanten vid Hälsinge regemente, friherre Johan Axel Hilding Kruuse af Verchou avled på torsdagskvällen på Gävle lasarett efter ett par dagars sjukdom. Han var född i Visby 1905 och son till majoren, friherre Nils Herman Kruuse, Bollnäs.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 april 1938
N:r 92

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *