Bunge sparbank går framåt.

Nu främst på Gotlands landsbygd.
På torsdagen höllos ett par sammanträden i Fårösund, varvid början gjordes med Bunge sockens sparbanks årssammanträde i sparbankens lokal. Sedan styrelsens ordförande intendenten Th. Erlandsson öppnat sammanträdet utsågs förvaltare P. O. Berthon, Bungenäs, att leda förhandlingarna.Styrelse- och revisionsberättelserna föredrogos och ansvarsfrihet beviljades. Av berättelserna framgick att balansräkningen slutade på i runt tal 952,000 kr.
Bunge sockens sparbank rycker därmed upp som nummer ett av sparbankerna på Gotlands landsbygd. Årets vinst kr. 4,148: 16 fördelades enligt styrelsens förslag sålunda: till sparsamhetens befrämjande 300 kr., värmeledning i kyrkan 1,000 kr., skolradio i Bunge folkskola 300 och d:o i Rute skola 100, till Fårösunds gymnastik- och idrottsförening 200, Bunge skolbibliotek 50, Bunge fruktodlareförening 100 och Bungekretsen av Röda Korset 150 kr. varefter återstoden kronor 1,948: 16 överföres till reservfonden, som därigenom kommer upp till kr. 95:868: 16.
Till revisorer omvaldes fanjunkare H Häglund och maskinist E. Hallin samt nyvaldes vågmästare Arvid Pettersson. Suppleanter blevo hrr Gute Lindqvist och Sven E. Karlsson.
Efter sammanträdet intogs gemensamt kaffe på hotellet.

Bunge fruktodlareförening
hade omedelbart efter sparbankssammanträdet årsmöte varvid förhandlingarna leddes av folkskollärare Martin Niklason. Revisionsberättelsen föredrogs och ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Denna, som omvaldes, består av hrr Pehr Fr. Stengård, Hugo Karlström och M. Niklason. Styrelsesuppleanter, som också omvaldes, äro hrr Th. Erlandsson och Edv. Widgren, Revisorer blevo hrr Elis Kellström och Oscar Andersson. Föreningens trädskötare omvaldes. På förslag av styrelsen beslöt föreningen att inköpa en ny trädspruta.

En kurs i hemsjukvård
har under veckan anordnats i Fårösund av Röda Korsets Bungekrets, Kursen, som omfattat 16 timmar, har stått under ledning av Röda Korsets kursledarinna på Gotland fru Ingrid Löwenberg, Visby, och har omfattats med stort intresse av de 21 deltagarna. Detta är den andra kursen Röda Korset i Bunge anordnat och helt bekostat på kort tid, då den utom denna kurs i höstas anordnade en kurs i olycksfallsvård, även den fulltecknad.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Mars 1938
N:r 70

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *