Studentklassens stipendier och premier.

I den avgående studentklassen vid högre allmänna läroverket härstädes ha utdelats följande stipendier och premier:
Robert Herlitz: Casströms pendium 45 kr., Eric Ericson: Cramérs stipendium, 40 kr., Ivan Wallenberg: Jacobssons premium, 90 kr., Barbro Gahmström: Koschells stipendium, 50 kr., Hans Gutenwik: Lundbergs premium, 100 kr., Richared Kupper: Sundbergs stipendium, 45 kr., Erland Norberg: Bruces stipendium, 40 kr., Bertil Olofsson: Norrbys stipendium 250 kr. samt Nils Olsson: Hertigens av Gotlands stinendium 100 kr.
Bokpremier ha dessutom tilldelats Anna Greta Åhlström (Fröding: Dik. ter), Elisabeth Ahlin och Anders Olofsson (Böök: Det rika och det fattiga Sverige) samt Eva Lindberg (Sally Salmiten: Katrina).

Gotlands Allehanda
Måndagen 14 Juni 1937
Nr 134

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *