Föreningen till den varmblodiga

hästavelns främjande på Gotland
höll sitt ord. årssammanträde å hushållningssällskapet i lördags under ordförandeskap av överste C. G. D. Hamilton. Styrelse- och revisionsberättelserna föredrogos och godkändes, och ansvarsfrihet beviljades.
Till ledamöter i styrelsen återvaldes dir. Fr. Frigren och konsulent B. Ljunggren och till suppleant godsägare H. Cramér. Revisorer blevo hrr n. Svensson och J. Nordström med hr R. Appelgren som suppleant.
Ett av styrelsen uppgjort förslag till användning av event. statsbidrag för det nya verksamhetsåret godkändes. Sekreteraren konsulent Ljunggren redogjorde för den delvis ändrade hingststationeringen på Gotland, ävensom för planerade kurser för upplysning särskilt beträffande uppfödning och uppvisning av remonter.
Efter förhandling slut intogs gemensam middag å stadshotellet.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 April 1937
Nr 76

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *