Teatern.

Lindbladska operett sällskapet hitväntas i morgon bittida och ger på måndag middag sin första representation, då Mil löckers Tiggarstudenten uppföres, Trefligare operett kan man ju knappast få se eller höra. På aftonen samma dag dansar åter Lehårs odödliga »Glada Änkan» öfver tiljan, Vi förespå utsåldt hus.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 Mars 1913
N:r 67

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *