Koloniträdgårdsföreningen

har sitt årsmöte i morgon kl. 10 f. m. S:t Hansgatan 4 (Templarnes f. d. lokal), hvilket vi härmed vilja påpeka dels för medlemmarne, dels för dem som änmu fundera på att lägga sig till med en trädgårdslott. Den blifvande koloniträdgården är numera på stadens bekostnad iordninggjord och försedd med stängsel, endast brunnen återstår ännu.
Våren tycks redan ha kommit på allvar, hvarför trädgårdsarbetet kan börjas när som helst. Åtskilliga lotter finnes odisponerade för nytiliträdande kolonister.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Mars 1913
N:r 71

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *