Från landsbygden. Dalhem.

DALHEM, 27 mars.
Fältskjutning var anordnad här annandagen påsk, och förutsättningen för ötamagen var följande: En fientlig patrull har varit synlig i trakten kring Roma och tyckes vilja öfvergå Roma myr åt Suderbys, troligtvis för att afskära järnvägsförbindelsen Roma-Slita. Af en ordonnans har Hesselby skyttegille fått i uppdrag att söka uppehålla och om möjligt förhindra patrullens vidare framträngande.
Skjutningen, som försiggick från 3 stationer med 15 skott pr skytt, gafdelvis mycket vackra resultat. Så uppnådde förste pristagaren, trots den mycket svåra terrängen, träff med alla 15 skotten. Prislistan tedde sig som följer:
1:a pris för 15 tr. Adolf Pettersson, Suderbys, 2:a pris: för 11 tr. Emil Pettersson – Anderbåtels, 3:e pris för 10 tr. Emil Pettersson Suderbys, 4:e prig för 9 tr. Arvid Jacobsson Suerbyg, 5:e ria för 8 tr. Karl Hallström, Suderbys, och 6:e pris för 8 tr. Konrad Bolin i Burge.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 Mars 1913
N:r 70

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *