Från landsbygden.

FALUDDEN, 19 mars.
En olyckshändelse inträffade 18 dennes, då arbetaren Johan Strömstadt från Öja var sysselsatt med brytning af stubbar, Häfstången, som han använde därvid, råkade slinta och slog till Strömstedt så hårdt, att han skadades svårt i ena sidan och blef oförmögen att själf taga sig hem från platsen, utan folk gom kom tillstädes måste skaffa skjuts och hjälpa hem honom. Han vårdas nu i hemmet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 Mars 1913
N:r 67

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *