För Kungl. Maj:ts och kronans räkning

försäljes å offentlig auktion onsdagen den 19 mars kl. 10 f. m. i reservförrådet å Visborgs slätt en del vid Kungl. Gotlands Infanteriregemente kasserade beklädnads-, sjukvårds- och köksservispersedlar, kasern- och andra inventarier i mindre utrop.
Likvid skall erläggas vid klubbslaget och köpare är skyldig auktionsdagen bortforsla inropadt gods.
I tillämpliga delar gäller Kungl. förordningen angående statens upphandlings- och entreprenadväsende af den 17 november 1893.
Närmare upplysningar meddelas af Förrådsförvaltaren vid regementet.
Visborgs slätt den 6 marg 1913.
Regementsintendenten vid Kungl.
Gotlands infanteriregemente.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 Mars 1913
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *