Afliden gammal gotlänning.

Annandag påsk afled på Sabbatsbergs ålderdomshem i Stockholm en af de äldsta pensionärerna, f. d hattmakaren Herman Reinhold Kindmark, efter endast några veckors sjukdom. Han var född här på Gotland 16 juli 1821 och sålunda 91 ½ år gammal. Hos en hattmakarfirma i hufvudstaden arbetade han i oafbrutet 42 år och blef vid nära 80 års ålder intagen på ålderdomshemmet. Han efterlämnar en broder, f. d. urmakare, för närvarande pensionär på Borgerskapets Gubbhus, två systerbarn samt flera vänner.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 Mars 1913
N:r 70

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *