Å teatern

uppträder f. n. det väl renommerade och väl rekryterade Lindbladska sällskapet, som hitlände i söndags e. m. med ångf. Klintehamn från Norrköping. Mot all förmodan har emellertid direktör Lindblad fått en svår konkurrent i vädret: påskhelgen, som många trott skulle slå rekordet i fråga om rusk och oväder, bjöd ju på ett drägligt, ja till slut ett rent af strålande vackert väder, som gjort sitt bästa att locka mänskligheten utom hus. Att det under sådana förhållanden icke gärna kunde blifva någon öfverbefolkning inom teaterns kvafva väggar, var ju icke att undra på. Särskildt ha matinéerna — då på måndagen operetten »Tiggarstudenten» gafs och fick ett mycket godt utförande samt igår bjöds på dubbelprogrammet »Hvems är hatten?» och »Olympiska skrällen uppfördes — varit rätt klent besökta. Fullt hus var det dock i förgår afton, då »Glada änkan» (hvarom mera på annat ställe i tidningen) gafs och visade sig ännu ha kvar hela sin dragningskraft å publiken. Igår afton var det knappast mer än halft hus, Då gafs farsoperetten. »Huller om Buller», en svensk lokalisering af den tokroliga tyska sångpossen »Polnische Wirtschaft», som emellertid näppeligen kan sägas ha vunnit på öfverflyttningen till svenskan. Mycken munrterhet och en hel massa tokroliga upptåg fins det dock kvar däri ännu, och då nu pjäsen spelades med lif och lust, kunde den icke förfela att utöfva en mycket muntrande inverkan på den tacksamma publiken, som gång på gång låg dubbelvikt af skratt. Samtliga uppträdande gjorde sitt bästa att hålla publiken Vi stämning. Vi torde dock icke göra någon orätt, om vi såsom primus inter par es för aftonen nämna hr Erik Abrahamson såsom innehafvare af grosshandlaren Jonathan Hullers genomkomiska roll.
— I afton är repris på »Glada änkan» och i morgon afton på »Huller om Buller», då publiken, eller åtminstone den del Gäraf som sätter värde på ett godt skratt, borde passa på att infinna sig litet talrikare än den gjorde igår.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 Mars 1913
N:r 68

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *