14 knops fart

och 1,560 hästkrafter åstadkommos i går vid förnyad proftur med ångf. »Vineta» under forcering och användning af ångbåtsbolagets vanliga kolsort. Ett vid 12 2/3 knops fart företaget kolmätningsprof visade 1083 hkr. och 0,55 kg. kol pr hästkraftstimme emot kontraherade 0,82 kg. sålunda ett i ekonomiskt hänseende glänsande resultat. Denna kolkonsumtion motsvarar pr mil ungefär Hansas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 Mars 1913
N:r 50

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *