Dödsfall. Jacob Hejdenberg

Tillkännagifves att f. Hemmansegaren Jacob Hejdenberg stilla afled på Sigdarfve i Fröjel, Lördagen den 25 April 1874 kl. 4 1/2 e. m., i en ålder at 77 år 1 mån. och 11 dag., sörjd och saknad af maka, anhöriga och vänner.
Sv. Ps. N:o 491 3, 4 v.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 Maj 1874
N:r 36

Död i Amerika.

Sigrid Hilma Bergström fr. Visby, 23 år, död i White Hall, Michigan 21 Nov.

Gotlands Allehanda
Lördagen 8 Januari 1876
N:r 2

Legala nyheter.

FÖDDE:
Sotaren C. G. Janssons dotter, och A. Englunds dotter, konsul L. Arwesons 2:ne söner, f. artilleristen J. Petterssons son, arb. C. Stenströms son.

DÖDE:
Hustru Catharina Maria Englund 31 år och hennes dotter Sofia Maria 2:ne dygn, snickaregesällen Emannel Dahlin 32 år och 11 månader gammal.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 5 Januari 1876
N:r 1

Dödsfall. Tecla Maria Sofia

Hem till rätta fadershemmet gick vår älskling Tecla Maria Sofia onsdagen den 14 April 1875, kl. 1/2 8 f. m., i en ålder, af 2 år, 3 mån och 17 dagar; saknad af Föräldrar, Mormoder och Syster, hvilket endast på detta sätt Slägt och
Vänner tillkännagifves.
Tofta Skolhus den 15 April 1875.
Maria Norrby (f. Wallin)
Carl Norrby.
Sv. Ps.-b. N:r 345, v. 5.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 April 1875
N:r 31.

Dödsfall. Mathilda Johanna

Tillkännagifves att Postexpeditören J. F. Nilssons ömt älskade maka, Mathilda Johanna, född Smitterberg, stilla och fridfullt afsomnade i Gamleby, Fredagen den 16 April 1875, kl. 2 e. m. i en ålder af 28 år, 10 månader och 1 dag; djupt sörjd och saknad af Make, Fader, Slägtingar och Vänner.
Ps. N:o 452 v. 2. 484 v. 3.

Dödsannos

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 April 1875
N:r 31.

Dödsfall. Lea

Att vårt älskade barn Lea stilla afled i Lokrume skolhus Söndagen den 3 Maj 1874, i en ålder af 3 år 10 mån. 5 dag., underrättas härigenom slägtingar och vänner.
Till enda älsklingen i modersfamnen,
vår lilla LEA, kom en engel ner och sade:
”kom och följ mig all den stilla hamnen,
som på tidens andra strand du ser”.
Och hon följde; ty hon lydde gerna,
hon tog afsked af sin far och mor.
Nu hon lyser som en himmelsk stjerna
och ibland Guds englar hon nu bor.
Anna och L. Bendelin.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 6 Maj 1874
N:r 35

Dödsfall. Chatharina Christina Ekström

Att Kyrkovärdare-Enkan Chatharina Christina Ekström vid Ekese i Ardre afled stilla derstädes den 27 April 1874, kl. 3/4 4 f. m. i en ålder af 51 år, 8 månad. och 16 dagar; djupt sörjd och saknad at barn, slägt och vänner.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Lördagen den 2 Maj 1874
N:r 34

Dödsfall. Axel Gabriel & Elise Salvén

Att Ingeniören Wilhelm Salvéns i Helsingfors
Son Axel Gabriel afled den 27 mars 1874 och dess
Fru Elise Salvén, född Landergren afled den 1:ste derpå följande april.
Gossen 3 dagar gammal Och Modren i en ålder af 30 år och 10 månader, varder härmed slägtingar och deltagande vänner tillkännagifvet.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Lördagen den 2 Maj 1874
N:r 34

Dödsfall. Jacob Henrik Delander

Att sjökaptenen Jacob Henrik Delander född å Kaparfve i Alfva d. 13 September 1842, vådligen omkom under resa från Amerika till England d. 27 Febr. 1874, varder härmed slägt och vänner tillkännagifvet, djupt sörjd af en åldrig moder samt syskon.
Ack, hur sällt att hafva lefvat!
Ack, hur skönt att kunna dö!
Tiden, lik en stormig sjö,
Bakom den, som seglen refvat,
Brusar fjerran mer och mer,
Då jag himlaranden ser.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 April 1874
N:r 32

Dödsfall. Gerth Holmberg

Att Mäster-Lotsen Gerth Holmberg vådligen omkom nära invid Stockviken, Lördagen den 11 April 1874, i en ålder af 49 år, 5 månader och 7 dagar. Djupt sörjd och saknad af maka, barn, 2:ne systrar samt öfrige slägt och vänner; varder endast på detta sätt tillkännagifvet.
Sv. Psh. N:o 344 1, 2 och 3 v.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 April 1874
N:r 31