Skolradiopristävlingen avgjord.

Thure Carlsson och Per Björk pristagare.
Som tidigare meddelats, har en pristävlan varit utlyst av Radiotjänst för att få fram goda gotländska skolradiomanuskript. Endast lärare och lärarinnor på Gotland ha varit berättigade att delta i tävlingen.
Till juryns bedömande inkommo i föreskriven tid sammanlagt sex manuskript, och vid slutsammanträde har tävlingen nu avgjorts. Första pris, 150 kronor, tilldelades folkskollärare Thore Carlsson, Linde, för bidraget ”Frågetävling på gotländska i ord och uttryck”, andra pris, 100 kronor, tillföll överlärare Per Björck, Slite, för ett manuskript med titeln ”Slite”, och tredje pris, 75 kronor, erövrades av första pristagaren, folkskoll. Carlsson, för bidraget ”En gotländsk sjuttonhundratalsbonde berättar”.
Första pristagarens frågesportmanuskript kommer att läggas till grund för en lokalsändning som går tisdagen den 21 instundande oktober kl. 10-10,30 f. m. över Visbystationen jämte trådradionätet på Gotland. Möjligt är att även de övriga prisbelönta manuskripten komma att sändas som lokalprogram någon gång under läsårets lopp.
Tävlingsjuryn har bestått av folkskolinspektör Sven Zetterlund, ordf. Radiotjänsts ombud på Gotland, redaktör Valton Johansson, sekr., folkskollärare Gösta Allvin, Visby, folkskollärarinnan Elin Nilsson, Visby, och småskollärarinnan Elsa Åhlberg, Garda.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 september 1947
N:r 221

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *