Dödsfall.

I sitt femtiofjärde levnadsår har fröken Linda Nilsson, Sixarve i Hejda, avlidit efter någon tids sjukdom. Hon var född i Tunagården i Vamlingbo och flyttade med sin moder för åtskilliga år sedan till Hejde. Den bortgångna var en hjärtegod människa med ett hjärtligt och soligt sinnelag och med en alltsedan barnaåren varmhjärtat kristen inställning. Av alla hon kom i beröring med blev hon älskad och avhållen och hon var alltid glad och redobogen att vara andra till hjälp. Såväl under sin tid i Vamlingbo som i Hejde har hon intresserat deltagit i kristlig verksamhet, särskilt inom syföreningen samt som lärarinna i söndagsskolan, där hon blivit högt älskad av barnen. Hon sörjes närmast av åldrig moder samt av broder och svägerska.

Änkefru Johanna Karlsson, född Karlström, Kassle i Hangvar, bar avlidit i en ålder av nära sjuttioåtta år. Hon sörjas närmast av tvenne söner, Oscar, trafikbilägare i Kappelshamn, och Henrik, trafikbilägare och innehavare av fädernegården, barnbarn samt syskon.

I en ålder av sextioåtta år har förre lantbrukaren Albert Olofsson, Skåls i Näs, avlidit. Han var född vid Skåls och gården övertog han på sin tid efter fadern. Den bortgångne var sedan många år tillbaka medlem av Näs baptistförsamling och Näs blåbandsförening. Närmast sörjande är maka, två söner och två döttrar.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 september 1947
N:r 212

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *