Jordfästningar.

En högtidlig begravning ägde i lördags rum i Bunge kyrka, då stoftet efter fru Olga Johansson, född Nordström, maka till maskinisten Adolf Johansson i Fårösund, vigdes till den sista vilan.
Samling skedde först i hemmet, varifrån färden efter psalmsång och bön ställdes till kyrkan, som upplystes av levande lågor och var prydd med vackra blommor. Då kistan inbars i kyrkan spelades av kantor Niklason på orgeln en sorgmarsch, varefter unisont sjöngs ps. 545: 7. Kyrkoadjunkt E. Percival höll därefter griftetafl och talade tröstens ord till de sörjande, varefter jordfästningen förrättades enligt ritualen. Sedan ett par anhöriga från orgelläktaren sjungit ”Blott en dag, ett ögonblick i sänder” och psalmen 42: 1 sjungits unisont utbars kistan under sorgemusik för att gravsättas på kyrkogården. Efter gravsättningen nedlades en rik och vacker gärd av kransar och blommor, varefter till sist officianten lyste frid över stoftet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 December 1946
N:r 281

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *