Från våra Gotländska bygder. Näs.

NÄS.
Luciafirandet. Traditionsenligt firade Blåbandsföreningen och Hoppets Här-avdelningen i fredags kväll luciaminnet med en offentlig fest i missionshuset, som till sista plats var fyllt av åhörare.
Efter inledningsanförande av lantbr. Oscar Lindqvist följde ett per sånger till strängmusik, varefter Lucia åtföljd av tärnor och stjärngossar gjorde sitt intåg. Det hela gjorde ett mycket vackert och verkningsfyllt intryck. Under sång gjorde nu följet en rond genom salen och tog sedan plats på estraden, där Lucia läste en versifierad välkomsthälsning, och sång utfördes under folkskoll. Henning Larssons ledning. Nu inträdde julens ängel som läste orden: ”Se, jag bådar eder en stor glädje”, varefter ljusdrottningen med följe än en gång tågade genom salen.
Härefter bestegs talarstolen av kyrkoherde Terneus, som i sitt tal berörde olika versioner av luciatraditionen och pekade på den renhet och barmhärtighet som lyser fram ur dem alla. Tal. framhöll även nykterhetsarbetets stora värde och den personliga absolutismens betydelse, och belyste med bilder ur livet den skada, som rusdryckerna åstadkomma.
Kvällens insamling som upptogs till förmån för Europahjälpen blev i runt tal 350 kr. Blåbandsföreningens ordf. Victor Larsson, frambar ett tack till alla, som medverkat, samt utryckte sin tillfredställelse över festens ekonomiska resultat. Den stämningsfulla stunden avslöts till sist med bön av kyrkoherde Ternéus.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 December 1946
N:r 294

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *