Vägtrafikolyckorna

under andra kvartalet i år förete ökning jämfört med samma kvartal i fjol från 1,705 till 1,921, konstaterar statistiska centralbyrån i nu framlagt sammandrag. Därvid har antalet olyckor vid trafik med motorfordon ökat med 50 till 1,253. Antalet dödsoffer i trafiken har utgjort 62, varjämte i 219 fall uppstått svår och i 973 falt lindrig personskada.
Ifråga om Gotlands län redovisar senaste kvartalsstatistiken nio trafikolyckor, alla vid trafik med motorfordon. Motsvarande siffror samma tid i fjol voro 9 resp. 8.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 september 1943
N:r 224

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *