Till antikvarien dr Bengt Thordemans femtioårsdag

i dag har skulptör Gösta Carell utfört en medalj, vars frånsida återger bl a Valdemarskorset, den på Korsbetningen utanför Visby resta minnesvården, och lammet, Gotlands vapendjur. Avsikten med detta val av motiv är att framhålla det centrala i dr Thordemans forskargärning; utgrävningen av den stora Korsbetningsgraven och utforskningen av de rika rustningsfynd, som därvid kommo fram, kvarlevor efter det stora slaget 1361 mellan gutarna och Valdemar Atterdags invasionshär. Medaljen utgör en gåva till dr Thordeman från konstnären och en krets av vänner.

Gotlands Allehanda
Osdagen den 22 September 1943
N:r 218

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *