Rute pastorat.

E. o. prästmannen N. H. Mårdh har förordnats att fr. o. m. 1 oktober tills vidare under den tid kyrkoadjunkten E. Percival fullgör militärtjänst uppehålla kyrkoadjunktstjänsten i Rute pastorat. Vice pastor H. Ringgren uppehöll tidigare detta förordnande men denne har av domkapitlet beviljats tjänstledighet från 1 okt. för fortsatta studier.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 september 1943
N:r 224

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *