Norrmännen hota med svåra repressalier.

Tio tyskars liv för varje norrman.
Oslo, söndag. Underjordiska patriotiska kretsar i Norge ha låtit bekantgöra att allvarliga motåtgärder komma att vidtagas i händelse tyskarna tillgripa repressalier mot befolkningen vid en allierad invasion. Under de senaste dagarna ha en mängd av ockupationsmaktens mera framstående representanter mottagit likalydande brev vari det bl a heter att 10 tyskars liv komma att utkrävas för varje norrman som oskyldigt avrättas och att alla nödvändiga förberedelser vidtagits för att genomföra denna aktion. Inte bara ledande tyskar i Oslo utan även ortskommendanter och förvaltningschefer i landsorten ha mottagit sådana brev.
Det norska hotet har otvivelaktigt föranletts av de uppgifter om tyska repressalieåtgärder som sipprat ut. Det är känt att tyskarna ämna taga gisslan i stor omfattning vid en invasion och att dessa norrmän med sina liv skola få svara för att ingenting företages av befolkningen, som kan skada tyskarnas försvar. Med den upphetsade stämning som inträtt i samband med tvångsmobiliseringen av norsk arbetskraft till tyska krigsändamål och deporteringen av hundratals norska fångar till ovisst öde i Tyskland, är det ingen anledning betvivla att det norska hotet stödes av de allvarligaste avsikter.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 juli 1943.
N:r 152

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *