Man hinner icke gäla saltströmmingen.

Gotlands läns fiskförsäljningsförsning som för Livsmedelskommissionens räkning ombesörjer saltning av strömming å Gotland, har till kommissionen anmält, att till följd av arbetsanhopning saltning i visa utsträckning måste ske utan att strömmingen är färskgälad. Livsmedelskommissionen har därför nu vänt sig till lantbruksstyrelsen med begäran om dispens från nämnda föreskrift. Kommissionen upplyser, att den saltning, varom här är fråga, bedrives vid fiskförsäljningsföreningens salteri i Visby och vid Koop. förbundets salteri vid Klintebys. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 6 september 1943
N:r 204

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *