Landsfiskalsaspiranterna.

Enligt en av landsfogde Mårten Stenström verkställd utredning, som nu överlämnats till socialdepartementet, bör fr. o. m. 1946 på landsfiskalsbanan finnas under år med jämna årtal minst 110 och under år med udda årtal minst 90 landsfiskalselever och aspiranter, vilka inte hunnit avsluta sin utbildning. Fördelade på länen skulle detta innebära, att inom bl. a. Gotlands län borde finnas minst 2 under år med jämna årtal och minst en under år med udda årtal inte färdigutbildade aspiranter och elever. Dessutom bör finnas en färdigutbildad men obefordrade aspirant.
Samtidigt föreslår landsfogde Stiernström, att landsfiskalseleven i Kristianstads Län Mats Hildingsson förflyttas till Gotlands län (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 september 1943
N:r 212

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *