Landsbygden.

FRÖJEL.
Församlingsfest hölls sistlidna söndag i Nedre Fröjel. Inledningsgudstjänst hölls i Fröjels kyrka med predikan av församlingens pastor och under medverkan av kyrkokören. Därefter skedde samling vid Kastalen på Fröjelberget. Där serverades kyrkkaffe med härliga bullar i Kastalens friluftssal. Den lilla utmärkta Fröjelkören sjöng en rad vackra sånger, en ung Visbyflicka, som f. n. vistas i Klinte prästgård, föredrog ett par dikter av den gotländske skalden Arvid Berggren, och pastor N. H. Mårdh höll ett lika givande som uppmärksammat föredrag om vår svenska högmässa. En god kollekt upptogs till Svenska kyrkans hednamission. Den talrikt besökta församlingsfesten, som gynnades av strålande sol, avslutades med unison psalmsång och bön av prosten G. Sjöberg.

ENDRE.
Endre lottoavdelning hade i lördags inbjudit hemvärnsmännen inom Endre område till en högsommareftermiddag i Lindarve äng. Som alltid där lottor är med saknades inte kaffetåren, och det var så även denna gång. I en skuggig vrå av ängen serverades kaffet till ett gott dopp, och såväl gäster som värdinnor läto sig väl smaka. När påtåren eller kanske det var tretåren serverats, tog lottoavdelningens ordf., fröken Karin Göransson, till orda och överlämnade till hemvärnet en statyett som pris till dess bäste skytt detta år. Gåvan mottogs av befälhavaren, lantbrukaren Arvid Pettersson, som uttryckte sitt och hemvärnets tack till lottorna för deras visade intresse. Och så hurrades det med kraft för lottor och fosterland.
Samvaron fortsatte hela eftermiddagen i den bästa stämning, och maken till kämpalekar, som där utspelades hade väl ängens gamla ekar sällan skådat. Dragkamp, stafett och ”sista paret ut” hjälpte solen att pressa fram de klaraste svettpärlor på en grånad hemvärns-mans panna eller tvang de skönt bemålade träskorna av en och annan lotta. Här gällde det att segra, kosta vad det ville, och ingen fick dra sig undan.
Snart sjönk solen, och kvinnfolken fick ta en paus för att se till kossorna, som längtade efter att bli mjölkade. Men dessförinnan hade bordet hunnit länsas på sina förfriskningar. Och när sen alla återkommit från ladugårdssysslorna fortsattes samvaron i den vackra ängen med lottorna som trevliga värdinnor för sina hemvärnsmän.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 Juli 1943
N:r 172

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *