Lagfarterna.

Lagfart på tomterna nr 5 och 6 i kv. Klinten i Klinteroten i Visby har sökts av sjömannen Per Aug. Julius Persson, men ansökan har förklarats vilande i avvaktan på utredning om äganderätten till desamma. Kammaradvokatfiskalsämbetet förklarar nu, att anledning saknas till antagande att kronan äger bättre rätt till tomterna. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 juli 1943
N:r 164

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *