Klintehamn

60-års jubileum.
För Klintehamns Missionsförsamling var söndagen en stor högtidsdag.
Den kunde då fira minnet av sin sextioåriga tillvaro. När psalmen ”Hela världen fröjdas Herren” vid förmiddagens jubileumsgudstjänst tonade ut, var kyrkan i det närmaste fullsatt.
Från Ef. 1: 1—14 läste pastor Rune Bloom de högstämda orden, som inledning. Till de främmande talarna distriktför. Joh. Nilsson och pastor Sim, Themnér med fru riktade han ett särskilt välkomstord.
Över dagens predikotext talade Joh. Nilsson manande och inspirerande, Grundtemat för framställningen var, ”allt har han väl beställt”. Över orden ”varen redo”, med text från Luk.
12: 35 ff. talade pastor Themnér, vädjande och kraftigt.
Till eftermiddagens jubileumshögtid hade så mycket folk samlats, att extra sittplatser måste beredas. Församlingens ordf. kamrer Lundblad läste några ord ur den 103 psalmen och hälsade de inbjudna välkommen samt talade något om väd församlingen känner inför. denna; högtid. Pastor Rune Bloom föredrog 60-årsberättelsen och tecknade därmed i några korta drag församlingens historia, så långt den kan följas.
Distriktför. Joh. Nilsson höll högtidstalet och framställde frågan, ”Har det lönat sig att arbeta?” Han lät några bilder ur frikyrkorörelsen passera revy och visade därmed att det har lönat sig och att frikyrkoförsamlingen ännu har en uppgift att utföra. En framtid, om den håller sig kvar vid det som utgör frikyrkorörelsens kärna, väckelsekristendomen. Till församlingen frambar Nilsson en hälsning från Missionsförbundet och ett tack för troget medarbetarskap. För den välskrivna och sakrika historiken frambar han till pastor Bloom sitt personliga tack.
Efter kafferasten blev det tillfälle för de inbjudna församlingarna att frambära sina hälsningar. Den förste talaren var Karl Johansson, Sanda, vilken under sex års tid varit församlingens predikant. Från Gotländska Missionsförbundet <frambar ’kåmrer Lundblad en hälsning, enär dess ordf. ej hade tillfälle att närvara. Klinte Missionsdistrikt representerades av Martin Björkqvist, Väte. Klintehamns baptistförsamlings talan fördes av pastor Gustavsson, Metodistförsamlingens av pastor Thörnkvist och Fosterlandsstiftelsen av stationsföreståndare Lindkvist. Alla uttryckte de sin välgångsönskan över församlingen och dess kommande arbete. Från prosten Sjöberg och pastor Öhrman, som ej kunde närvara vid högtiden, hälsade pastor Bloom. Dagens sista tal hölls av pastor Themnér och blev det en hyllning till alla de hemgångna kämparna.
Till alla medhjälpare, till kören och musikföreningen som så flitigt deltagit med sång frambar pastor Bloom till sist ett hjärtligt tack. Dagens insamlingar steg till en summa av 220 kr.
Sextio år är till ända, en ny vandringsmil ligger framför, för det gångna som famnats av Guds nåd, tackar församlingen Gud. För framtiden innesluter den sig i Guds trofasta kärlek.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 september 1943
N:r 211

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *