Hovauditör Carl Ljungholm död.

Hovauditör Carl Ljungholm, Stockholm, avled på tisdagen på Serafimerlasarettet till följe skador, som han ådragit sig vid en olyckshändelse dagen förut.
Han hade hada varit på väg till en begravning och skulle passera över vägen mellan Haga norra och södra grindar och hade därvid inte observerat en omnibus, som kom körande från staden. Han blev påkörd och slogs medvetslös vid fallet mot vägbanan. I droskbil fördes han till Karolinska sjukhuset, varifrån han senare remitterades till Serafimerlasarettet, där han sedan avled på grund av en svår skallskada och inre blödningar, som han vid olyckstillfället ådragit sig.
Hovauditör Ljungholm var född i Visby 1877. Jur. kand.-examen avlade han i Uppsala 1901, och tre år senare blev han tjänsteman i medicinalstyrelsen samt efter ytterligare fyra år notarie där. 1918 blev Ljungholm hovauditör och har under senare år innehaft egen advokatbyrå i Stockholm. Under åren 1911-1921 ledde han praktiska kursen i rättsvetenskap vid Stockholms högskola. 1912-1913 var han ledamot och sekreterare i Apotekarkommitten och sekreterare i kommitten för granskning av förslaget till apoteksvarustadga. 1936 utnämndes Ljungholm till jur. hedersdoktor vid Stockholms högskola.
Han har varit verksam inom många bolag och var ordförande i Sarabolaget samt ledamot av styrelserna för bl. a. följande bolag: Bolidens gruvaktiebolag, Stockholmssystemet, Gumaelius annonsbyrå och maskinaffär, Åhlén & Holm, Henkels kemisk-tekniska aktiebolag, Helios kemisk-tekniska fabriker, Apotekarnas ålderstillläggskassa oeh allmänna änke- och pupillkassa. Vidare var han en av grundarna av juristföreningen i Stockholm samt medlem av redaktionen för Svensk juristtidning.
Carl Ljungholm åtnjöt ej minst på grund av den godmodiga humor, som präglade hans väsen, en vidsträckt popularitet inom jurist- och föreningskretsar. Hans inlägg i diskussioner på sammankomsterna voro sakrika och vederhäftiga och åhördes städse med respekt och intresse, och under mången kamratlig samvaro bland Stockholmsvännerna lystrade man gärna, då ordet äskades av en stämma, vars tonfall eringtde om talarens födelsebygd. Gotland, skrev vid ett tillfälle en vän till den bortgångne.
Närmast sörjes den avlidne av maka, född Eckman, sönerna Folke, anställd vid faderns advokatbyrå, och Sven, som är tjänsteman i försäkringsrådet samt syskonbarn här i Visby, nämligen länsbokhållaren Bengt Arne Ljunghalm och fru Vera Struve, gift med kapten H. Struve.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 september 1943
N:r 224

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *