Från Visby till Stockholms stift.

Domkapitlet i Stockholm tillstyrker hos k. m :t bifall till av pastor Bror Colstrup i Stockholm gjord ansökan om rätt att i befordringshändeende få övergå från Visby till Stockholms stift. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 juli 1943
N:r 157

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *