Ett eldsvådetillbud

yppade sig vid tiotiden i lördags kväll i tjärfabriken i Garda, där det på grund av överhettning av ett rör började brinna i det lättantändliga materialet. Brandkåren i Garda alarmerades, men då denna anlände hade fabrikens arbetare redan själva lyckats dämpa elden, som alltså icke hann anställa någon skada.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 juli 1943
N:r 162

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *