Elljus passar ej Tingstäde kyrka.

Förslag om införande av elektrisk belysning i Tingstäde kyrka avstyrkes av riksantikvarieämbetet, som anser att en sådan åtgärd bör undvikas. Skulle det väckta förslaget grunda sig på nu rådande exceptionella förhållanden ifrågasätter ämbetet om det icke är tillräckligt att såsom ett provisorium anordna elektriska belysning på predikstolen, vid orgeln och i sakristian. Om en mera omfattande belysningsinstallation anses praktiskt ofrånkomlig, anser ämbetet, att det föreslagna systemet med lampetter på väggarna bör undvikas och ersättas med elektrisk belysning i ljuskrona.
Under alla omständigheter är frågan om införande av elektrisk belysning i en kyrka av så stort antikvariskt och kulturhistoriskt värde som Tingstädes ett spörsmål av sådan vikt, att det bör bli föremål för en mycket noggrann undersökning. (P)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 juli 1943
N:r 154

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *