Dödsfall.

en ålder av 46 år har matrosen på ångf. Drotten Helmer Isberg, Visby, avlidit på Karolinska sjukhuset i Stockholm efter en längre tids sjukdom, njurlidande. Den bortgångne, som i 21 års tid varit anställd i ångbåtsbolagets tjänst som besättningsman på båtarna och nu sedan några år på ”Drotten”, var en duktig och plikttrogen man. Han efterlämnar maka och barn.
I sitt 80:de levnadsår har lantbrukaren Oskar Reinhold Sjögren, Nickarve i Vänge, avlidit. Han har inte gjort så mycket väsen av sig utåt, utan ägnade sig åt arbetet på sin gård och biträdde dessutom jordbrukare i trakten med körslor o. dyl. så länge hans krafter stodo bi. Han sörjes närmast av maka och barn.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 9 september 1943
N:r 207

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *