Dispens för kyrkoherdetjänst?

Kyrkoadjunkten i Visby pastorat Carl Gustaf Ingemar Björck anhåller hos k. m :t om behörighet att uppföras på förslag till kyrkoherdetjänst, oaktat han inte fyllt 30 år. Han har anmält sig som sökande till kyrkoherdetjänsten i Dalhems pastorat, vilken tjänst skall tillträdas 1 april 1944. Björck kommer då att vara 29 och ett halvt år gammal, vilket synes domkapitlet vara den tidigaste tidpunkt, vid vilken han skulle komma att tillträda en kyrkoherdetjänst. Hans tjänstgöring har varit av mycket krävande art, och den erfarenhet, som domkapitlet vunnit om hans verksamhet inom stiftet, tyder på att han skulle bli en kyrkoherde med utmärkat kvalifikationer. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 juli 1943
N:r 157

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *