AB Ruteverkens gåva till Rute församling.

Som tidigare omtalats har A.-B. Ruteverken i skrivelse till biskop Ysander erbjudit sig att till svenska kyrkans disposition ställa en villafastighet i Valleviken jämte tomtmark och ett kontant belopp av 10,000 kr. för fastighetens jordningsställande såsom kyrklig samlingslokal. Domkapitlet uttalar i skrivelse till A.-B. Ruteverken sin varma erkänsla för den vidsynta och generösa gåvan samt för den föredömliga sociala insats, som därmed åsyftas, till fromma för befolkningen i Valleviken och för ideellt arbete bland ungdomen därstädes. Domkapitlet, som glädes åt de insatser som genom denna frikostighet möjliggjorts, meddelar även att Rute kyrkoråd är berett att vid första tidpunkt som för A.-B. Ruteverken är lämplig emottaga fastighet och donationssumma.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 september 1943
N:r 214

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *