1,000 kr. i skadestånd för skjuten hund

Intressant hundmål avdömtvid rådhusrätten.
För en tid sedan inträffade en händelse, som i dagarna varit före vid Visby rådhusrätt och där nu slutbehandlats. I korthet är saken denna.
En schäferhund hade norr om staden jagat ett par höns och gått illa åt dessa. Hönsens ägare hade därvid med en hagelbössa skjutit hunden, vars ägare sedan väckte ersättningstalan vid rådhusrätten. Hundägaren begärde sålunda i skadestånd för hunden 1,000 kronor, vilket också utdömdes av rätten. Allmänne åklagaren förde därefter ansvarstalan mot hönsägaren för olaga skottlossning inom stadens planlagda område, och i går dömdes, som även framgår av en uppgift under rubriken Visby rådhusrätt, hönsägaren för skottlossningen till 20 kr:s böter.
Av målet framgår, att det har sina risker att förpassa annans hund till de sälla jaktmarkerna utan att tillräckliga skäl därtill föreligga. I lagens mening skall djuret i fråga ha ”visat benägenhet att bita människor eller hemdjur”. Det vill säga att man på grund av iakttagelser eller på annat sätt känner till att den utgör en fara.
Vi ha tidigare i Gotlands Allehanda haft införd en upplysande artikel från Svenska Kennelklubbens lokalstyrelse här angående den nya lagen om tillsyn av hundar, och genom de nu avdömda målen har aktualitet givits åt spörsmål, som främst för hundägarna är av stort intresse.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 september 1943
N:r 223

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *