Tag simborgarmärket!

Under tiden 21/7-28/7 anordnas över hela landet prov för simborgarmärket. Det är nu sjunde gången å rad, som Simfrämjandet propagerar för simsporten. Hitintills hava över 114,000 märken erövrats. Förra året visade gotlänningarna framfötterna genom att procentuellt bliva bäst i Sverige. Det kan ej förnekas, att många turister hjälpte oss att uppnå detta goda resultat, men större delen av simborgarna voro dock öbor. Därför kunna vi otvivelaktigt även i år upprepa denna prestation.
Simsporten på Gotland och framför allt i Visby arbetar under synnerligen svåra förhållanden. Tredje sommaren i följd saknar Visby Simsällskap möjlighet att anordna tävlingar och uppvisningar i staden. De senaste åren ha vi måst förlägga vår propaganda till landsbygden, där vi mottagits med verklig förståelse, men kommunikationssvårigheterna lägga i år hinder i vägen även för denna sista utväg i kampen för livsrum.
I väntan på freden och bättre tider vänder sig ånyo Visby Simsällskap till gotlänningarna och framför allt visbyborna med begäran att få det stöd, som ett stort antal simborgarmärken giva. Sällskapet erhåller nämligen 60 öre på varje märke — det övriga nettot går till simningens främjande inom hela landet.
Söndagen den 21 juli blir det provtagning på Snäckgärdet samt vid Tofta badstrand. Kontrollanterna träffas på dessa platser från kl. 12 till kl. 16. Från måndag till och med fredag finns det möjlighet att avlägga prov vid simstadion på kvällarna, och slutspurten går sedan av stapeln på Snäckgärdet söndagen den 28 juli.
Du, som besitter den oskattbara förmågan att kunna simma, tag simborgarmärket och hjälp oss på så sätt att uppnå vårt mål — simkunnighet åt alla!
För Visby Simsällskap
Sten Lindström.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Juli 1940
N:r 162

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *