Sjökapten Jarl Ohlsson död.

I går afton ingick ett oväntat dödsbud, förmälande att sjökapten Jarl Ohlsson igår eftermiddag avlidit på sjukhus i Stockholm. Han har varit sjukledig sedan första dagarna i juni och uppreste till Stockholm i tisdags kväll för att söka specialist. Även om hans hälsotillstånd ingav vissa farhågor misstänkte väl ingen att döden var så nära. Dödsorsaken var en leversjukdom.
Jarl Ohlsson var född i Kalmar den 23 juli 1898 och avlade efter sina läroår till sjöss styrmansexamen i Göteborg 1922 och sjökaptensexamen i Kalmar 1923. Han tjänstgjorde därefter i bl. a. Svenska Lloyd och ett Kalmarrederi samt förde sedan från febr. 1926 till november 1927 Visbyångaren Britta, som vid sistnämnda tid förliste vid Holmögadd under snötjocka. Den 31 maj 1928 anställdes kapten Ohlsson i Gotlandsbolaget, där han från juni samma år tjänstgjorde som förste styrman på Thjelvar, 1929—30 innehade samma befattning på ångaren Visby och från 1931 blev ordi- narie förste styrman på Drotten på sommaren och Hansa vintertid. 1934 blev han förste styrman på Visby och 1936 befälhavare på ångarcn Hansa, en befattning som han sedan innehade till sin död. Den 2 juni i år måste han taga tjänstledighet för tilltagande ohälsa — i går kom som nämnt döden oväntat hastigt.
Ännu en visbysjöman har seglat in i den sista hamnen. Plikttrogen och intresserad för sitt yrke, en god sjöman och vänsäll människa, förvärvade Jarl Ohlsson sina överordnades förtroende och kamraternas tillgivenhet. Närmast sörjande står maka, född Johansson, och broder, kamrer Gösta Ohlsson härstädes, samt släkt men därjämte deltaga kamrater och vänner i sorgen vid den så hastigt redda griften.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 Augusti 1940
N:r 194

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *