Rödakorskurserna.

I den av Visby rödakorskår annonserade förberedande kursen å 30 timmar med början den 2 september kl. 19,15 kunna ytterligare deltagare få anmäla sig å expeditionen i gamla S :t Olofs sjukhus inne på gården fredagen den 30 augusti kl. 19-20 eller per telefon 1627 intill kursens början. Kursavgiften är endast 2 kr.
Till den allmänna kursen med början den 7 oktober kl. 19,15 samt lägre befälskursen med början den 3 september är anmälan å samma tider och ställen. Till kurslokalen är ingången från Norra Kyrkogatan i centraldispensärens lokal fyra halvtrappor upp. Luftskydd, hemvärn, företag, ideella och andra organisationer, se till att det finns röda-korsmän till hands ! I Röda korsets tecken kunna alla samarbeta oberoende av politiska och andra åsikter, och Visby rödakorskår är beredd att ta emot ännu många flera elever för utbildning.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 Augusti 1940
N:r 199

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *