Pojklägret på Varvsholm,

som pågått sedan den 2 dennes, avslutades igår. Deltagarna i lägret deltogo i högmässan i Klinte kyrka kl. 1, där biskopen predikade. Menigheten utgjordes förutom av pojklägrets deltagare av församlingsbor och militär. Även I 18 :s musikkår var närvarande och utförde ett par kompositioner.
Efter högmässans slut samlades samtliga ute på kyrkplanen, där lottor och ungdomsföreningen i Klinte serverade kyrkkaffe medan musikkåren konserterade. Så följde prisutdelning av lägerledaren kyrkoherde Folke Thuresson samt en friluftsgudstjänst, därvid kyrkoherde Olov Havrén, Fardhem, predikade över ämnet: Vunnen av kärlek till fädernas ära och tro. Stiftsadjunkt Heldtander talade över orden: Vunnen för att vinna. Gudstjänsten omslöts av psalmsång.
Efter friluftsgudstjänsten samlades man åter i kyrkan, där dagen avslöts på högtidligt sätt. Altartjänsten förrättades av prosten G. Sjöberg och kyrkoherde Hoffman. Och till allra sist upplöstes lägret, varpå var och en for hem till att, många vackra minnen rikare.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 Augusti 1940
N:r 178

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *