Pojklägret i Varvsholm

fortsatte idag. Stiftsadjunkten Tore Heldtander avslutade sitt bibelstudium och på eftermiddagen var en utflykt anordnad till Fröjd med Vallhagar, där amanuensen A. Edle höll föredrag. I kväll kl. 8 leder kyrkoherde Hof f man aftonbön i Fröjels kyrka.
I morgon kl. 1 kommer lägret att bevista högmässan i Klinte kyrka, där biskopen kommer att predika. Kl. 5 e. m. är ett friluftsmöte anordnat i prästgårdens park med föredrag av kyrkoherde Havren och stiftsadjunkt Heldtander. Kl. 7 på kvällen avslutar lägerledaren kyrkoherden Folke Thuresson det av allt att döma såsom sedvanligt lyckade lägret.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Augusti 1940
N:r 177

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *