Nidingsdåd i Klintehamn.

Några berusade slynglar togo sig igår morse det orådet före att när de pr cykel voro på väg genom samhället ställa till med en hel del åverkan. Sålunda slogo de bl. a. sönder ett antal postlådor, krossade en brunnshålk och förstörde ett mjölkbord, vilket sistnämnda de f. ö. dragit upp med stolpar och allt. Vid sin stryktäcka framfart hade de därjämte skränat och fört oljud med vilket de fortsatt ännu sedan de anlänt till Eksta. I Sproge dit polisen spårat dem hade de emellertid hunnit nyktra till och iakttagit ett anständigare uppträdande, varför ingen i socknen lagt särskilt märke till dem. Man hoppas emellertid få dem fast och ställda till ansvar för sina drummelaktiga tilltag.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 Juli 1940
N:r 160

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *