Lösöres- och fastighetsauktion i Rute.

LÖRDAGEN DEN 10 AUG. kl. 2 e. m. låter Gottfrid Österdahls sterbhusdelägare, Valleviken, försälja all boets egendom såväl yttre som inre inventarier samt fastigheten bestående av boningshus och ladugårdsbyggnader, som äro belägna inom Vallevikens samhälle, best. av cirka 10 tnld tomt och åker, samt 18 tnld skog, en del avverkningsbar.
Betalnings- och övriga villkor tillkännagivas vid auktionen.
Lärbro den 1 aug. 1940.
JOHN W. ANDERSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 Augusti 1940
N:r 176

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *